Arvee Business Group

Niels Arvee, Ondernemer over Ondernemen

Veilig werken en vrij ademen gaan hand in hand

17 januari 2017 Niels Arvee 0 Comments

De titel zegt het al: veilig werken en vrij ademen gaan hand in hand. Het klinkt echter als ee combinatie die zeker niet voor de hand liggend is. Vooral wanneer je werkt met chemische stoffen kan de luchtkwaliteit om je heen namelijk sterk achteruit gaan. In een normale situatie is er sprake van ongeveer 21% zuurstof,  78% stikstof en 1% overige gassen. De chemische stoffen waar je mee werkt kunnen deze verhoudingen beïnvloeden. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het zuurstofgehalte in de ruimte daalt. Ook kunnen er stoffen vrij komen die schadelijk zijn voor de longen. En dan zijn er ook nog stoffen die potentieel explosief en brandgevaarlijk zijn. En te hoge concentraties van bepaalde stoffen zoals koolmonoxide kunnen binnen enkele minuten al desastreuze gevolgen hebben. Je verliest ongemerkt het bewustzijn met alle gevolgen van dien.

Neem geen onnodig risico en gebruik adembescherming

Omdat je tijdens het werken vaak niet merkt dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is het werken met gevaarlijke stoffen heel verraderlijk. Je moet er daarom voor zorgen dat je altijd goed beschermd bent tijdens het werk. Dit kan door het gebruiken van een bepaalde vorm van adembescherming. Je hebt hierin verschillende mogelijkheden. Sommige vormen van adembescherming richten zich vooral op de lucht om je heen. Hierbij worden filtersystemen in gezet die de lucht in een bepaalde ruimte reinigen. Dan zijn er ook nog soorten adembescherming waarbij jij gebruikt maakt van een directe toevoer van schone lucht. Meestal is dit in de vorm van een ademluchttoestel wat je op rug draagt. Dit toestel bestaat uit twee flessen met daarin onder hoge druk samengeperste lucht. Van een ademluchttoestel maak je gebruik wanneer de luchtverontreiniging zeer zwaar of het zuurstofgehalte in een bepaalde ruimte gevaarlijk laag is.

Previous Post

Next Post